Bedrijf

In 2004 begonnen als een eenmanszaak. De Vigilia, toen nog een 110 meter bij 10.50 breed en 2508 ton groot. Hier voeren we samen met een matroos op. Al snel werd de uitdaging groter en kochten we onze eerste 135 meter bij 11.45 breed en 3935 ton groot. Deze vaart nu onder de naam Vigilia II (2). Ons huidige schip hebben we in 2007 in China laten bouwen en is in 2008 bij Dolderman, te Dordrecht, afgebouwd. Beide schepen zijn voorzien van luiken zodat ze overal inzetbaar voor zijn.

Bemanning en vaargebied

Bemanning

Ik vaar samen met mijn vrouw en kinderen aan boord van de Vigilia. Onze verdere bemanning bestaat uit Nederlands personeel; kapiteins, stuurmannen en leerling matrozen.

Vaargebied

Ons vaargebied loopt via alle mogelijke vaarwegen van de Noordzee tot aan de Zwarte Zee en van de Waddenzee tot bijna aan de Bodenzee.

We zijn dus in een zeer groot gebied inzetbaar. Hiernaast ziet u een aantal voorbeelden van landen welke tot ons vaargebied behoren.

Hieronder vindt u een zeer uitgebreide kaart van bijna alle vaarwegen binnen Europa. U kunt op de onderstaande afbeelding klikken voor een grote uitvergroting. Met dank aan Bureau Voorlichting Binnenvaart voor deze afbeelding.

Informatief

Vaarwegen Europa

Het Europese vaarwegennet heeft zo’n 51.700 kilometer aan kanalen, rivieren en meren. Daarvan is ongeveer 20.000 kilometer voornamelijk geconcentreerd in Nederland, Frankrijk, Duitsland, België en Oostenrijk.

Door het fijnmazige, uitgebreide vaarwegennetwerk kun je met de binnenvaart heel veel bestemmingen in Europa bereiken. Van Rotterdam tot aan de Zwarte Zee, van Amsterdam naar Basel, van Delfzijl naar Antwerpen. Overal kunnen binnenvaartschepen goederen tot diep in het achterland van Europa brengen.

Vrijwel alle grote, belangrijke industriële gebieden in West-Europa zijn met de binnenvaart te bereiken. Maar ook veel gebieden aan kleinere vaarwegen zijn met kleine vrachtschepen goed bereikbaar.

Vaarwegen Nederland

In totaal telt Nederland zo’n 5046 km aan vaarwegen, waarvan 4800 km geschikt zijn voor goederenvervoer. De hoofdtransportassen en hoofdvaarwegen zijn samen circa 1400 km lang. De overige vaarwegen hebben een gezamenlijke lengte van ongeveer 3400 km.

Waterwegen zijn sinds jaar en dag aanwezig en zijn niet alleen in gebruik als vaarwegen, maar ook voor de afvoer van water. Ze vormen een compleet watersysteem.

Door de ligging aan de monding van enkele belangrijke Europese rivieren, zoals de Rijn, Maas en Schelde, is Nederland de toegangspoort tot het achterland Europa. Naast deze rivieren telt Nederland tal van kanalen en meren die de belangrijkste steden met elkaar verbinden. Hierdoor heeft Nederland een goed en fijnmazig netwerk voor het vervoer van goederen over het water.

Nederland en water zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Enerzijds vormt het water een gevaar, waardoor we ons - noodgedwongen – experts hebben gemaakt in watermanagement. Hiermee houden we onze voeten droog. Anderzijds biedt het water voor het vervoer ook grote mogelijkheden. Al vroeg in de Nederlandse geschiedenis werd het water gebruikt voor het vervoer over de lange afstanden. En nog steeds speelt de binnenvaart een grote rol in de transport.